Mikä Diippimedia?

Jukka Aronen

”Viestintää tehdään yhä mutu-tuntumalla, vaikka analyyttistä tietoa saisi todella helposti. Tämä on suurta resurssien tuhlausta.”

Tästä ajatuksesta syntyi Diippimedia. Se on Jukka Arosen vuonna 2018 perustama viestintäyritys, joka tarjoaa monipuolisia palveluita sisältötyön tehostamiseksi.

Monet organisaatioiden ja eettisten yritysten viestijät painivat samojen ongelmien kanssa: tekstejä ja somenostoja sorvataan moneen eri suuntaan, aika ei tunnu koskaan riittävän ja tuloksia mitataan harvoin – jos silloinkaan.

Tällaisella menetelmällä suuri osa panoksista valuu väistämättä hukkaan eikä tuloksista ole täyttä varmuutta. Pahimmassa tapauksessa tulokset ovat pelkkää arvailua.

Joissain organisaatioissa on kuitenkin pysähdytty – ja siirrytty tehokkaampiin menetelmiin. Alussa on satsattu kohderyhmien määrittelyyn. Kun on alettu ymmärtää lukijoiden ja asiakkaiden todellisia tarpeita, on pystytty keskittymään oleelliseen ja vetämään oikeista naruista. Ajattelu on viety kaikkeen organisaation viestintään. Myös verkkosivustot ja somealustat on suunniteltu ja testattu palvelemaan käyttäjien mentaalimallia.

Lopuksi kaikkea on ryhdytty mittaamaan. Avainmittarit ohjaavat toimintaa. Jatkuvan testaamisen malli takaa tuloksia ja myös helpottaa tulosten raportointia. Jos A toimii paremmin kuin B, jatkossa panostetaan siihen. Kaikki tämä vaatii muutosta perinteiseen ajattelutapaan, mutta ei ole pohjimmiltaan vaikeaa. Epävarmuuden ja luulon tilalle tulee tieto, fiiliksen tilalle testaaminen.

Diippimedian palvelut tukevat edellä kuvailtua muutosta. Sivuston yliössä näkyvä ”syvyyttä sisältöihin” ei ole ainoastaan slogan vaan uusi tapa ajatella viestintää. ”Syvyys” merkitsee Diippimedialle seuraavaa:

  • vain lukijoiden ja kohderyhmien tarpeita ymmärtämällä voidaan tuottaa menestyviä palveluita
  • vain laadukkaat ja harkiten tuotetut sisällöt erottuvat nykyisessä hälyssä
  • vain pitkän formaatin avulla voidaan sanoa jotain merkityksellistä ja tuoda pitkäkestoista lisäarvoa
  • vain kokeilemalla ja mittaamalla tiedetään, mikä toimii ja miten viestintää voidaan parantaa

Näitä teesejä noudatetaan kaikissa Diippimedian palveluissa.

Kuka Jukka Aronen?

Diippimedian perustajalla Jukka Arosella on yli 25 vuoden kokemus digisisällöistä, optimoinnista ja mittaamisesta. Hän on konseptoinut kymmeniä verkkopalveluita, kirjoittanut satoja artikkeleita ja blogitekstejä, optimoinut, mitannut, tuunannut, markkinoinut, sparrannut ja kouluttanut digiviestintää kaikissa sen muodoissa.

Arosella on Googlen myöntämä virallinen Google Analytics Individual Qualification -sertifikaatti. Hän on suorittanut University of California Davis -yliopiston puolen vuoden hakukoneoptimointikoulutuksen, jonka aikana opiskeltiin myös laajemmin sisältömarkkinoinnin taktiikoita. Aronen on seurannut maailman johtavan käytettävyysasiantuntijan NNGroupin tutkimustuloksia 20 vuoden ajan ja sisäistänyt ne osaksi toimintamallejaan.

Aronen tuntee erityisen hyvin järjestö- ja organisaatioviestinnän ja haluaa omalta osaltaan olla tukemassa kestävää kehitystä sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Lisää tietoa Arosen taustoista LinkedIn-sivulla.