Palvelut

Oletko joskus kirjoittanut blogitekstin, joka sai kolme reaktiota somessa ja jonka luki 18 ihmistä? Siitäkin huolimatta, että suunnittelit ja kirjoitit tekstin hyvin?

Tilanne on tuttu meille kaikille. Sisällön heikolle menestymiselle ei aina edes löydy suoraa syytä, mutta usein sen taustalla on riittämätöntä kohderyhmäajattelua. Sisällöt eivät välttämättä floppaisi, jos esimerkiksi tietäisimme tarkkaan, mitä kohderyhmämme oikeasti somesta ja verkosta hakevat, missä ne liikkuvat ja millaiset asiat niitä viime kädessä koskettavat.

Älykäskään kohdentaminen ei yksin riitä, vaan sisältöjen menestymistä pitää myös mitata – vain siten saamme selville, millaiset sisällöt koetaan hyödyllisiksi ja miten ne saadaan leviämään sellaisille uusille yleisöille, jotka niistä eniten hyötyvät.

Diippimedian palveluiden avulla perusviestintä muuttuu laadukkaammaksi ja näkyvämmäksi. Tähän ei tarvita suuria lisäresursseja, vaan muutos saadaan aikaan uusimalla ajatustapoja ja toimintamalleja.

Kohderyhmien määrittely »
Kaiken viestinnän ytimessä on kohderyhmien ymmärtäminen. Kun ymmärrys paranee, viestit sekä somessa että muualla verkossa tehostuvat ja saavat lisää näkyvyyttä. Myös markkinointi helpottuu.

Verkkosivuston suunnittelu »
Verkkopalvelu luodaan käyttäjiä varten, siksi myös inforakenteen ja sisältökonseptien pitää vastata heidän odotuksiaan. Hyvin toimivassa palvelussa konversiot toimivat ja käyttäjäryhmille on omat reittinsä.

Sisältöjen tuotanto ja ylläpito »
Nykyisen infoähkyn keskellä on keskityttävä sisältöjen laatuun ja löydettävyyteen. Pitkä tutkittuun tietoon perustuva sisältöformaatti tuottaa lukijoille eniten lisäarvoa ja erottuu hälystä parhaiten.

Hakukoneoptimointi eli SEO »
Hakukoneista tulee yleensä suurin osa verkkopalveluiden lukijoista, siksi sisältöjen tulee puhua samaa kieltä ihmisten tekemien hakujen kanssa. Hyvällä SEO-suunnittelulla saadaan lisää lukijoita ja asiakkaita verkkopalvelulle.

Analytiikka »
Sisällöt saattavat hetkittäin menestyä onnen avulla, mutta tasaista tulosta syntyy vain tilastoja seuraamalla. Analytiikkaan perustuvilla kokeiluilla voidaan sisältöjä jatkuvasti kehittää toimivimmiksi ja tehokkaammiksi.

Koulutukset »
Diippimedia tarjoaa koulutuksia kaikista yllämainituista osa-alueista: kohderyhmien määrittelystä, verkkosivuston suunnittelusta, sisältöjen tuotannosta ja ylläpidosta, hakukoneoptimoinnista ja analytiikasta.

Periaatteet

Diippimedian perusperiaatteita ovat reiluus, kohtuullisuus ja kuunteleminen.

Reiluus tarkoittaa rahojen sataprosenttista palauttamista, jos työn laatua ei pidetä riittävän hyvänä. Pienistä jälkitöistä tai neuvoista ei veloiteta ylimääräistä. Lupauksista ja aikatauluista pidetään kiinni.

Kohtuullisuus näkyy siinä, että hinnastoa ei ole kopioitu trendikkäiden viestintätoimistojen nettisivuilta. Asiakkaaksi toivotaan erityisesti yhteiskunnallista työtä tekeviä organisaatioita ja yrityksiä, siksi myös hinnat ovat kohtuullisia.

Kuunteleminen tarkoittaa sitä, että asiakkaiden mielipiteille ja kehitysideoille annetaan tilaa. Ne luovat pohjan koko toiminnalle.