Kohderyhmien määrittely

Kaiken viestinnän ytimessä on kohderyhmien ymmärtäminen. Kun ymmärrys paranee, viestit sekä somessa että muualla verkossa tehostuvat ja saavat lisää näkyvyyttä. Myös markkinointi helpottuu.

Diippimedia määrittelee kohderyhmiä uudella tavalla. Ikään ja sukupuoleen perustuneen vanhan ryhmittelyn rinnalle on noussut uusi psykografinen tarveryhmittely. Sen avulla hahmotetaan esimerkiksi verkkopalvelun käyttäjien tarpeet ja odotukset.

Käyttäjät sijoitetaan myös arvokartalle, mikä helpottaa viestintää ja markkinointia muokkaamaan toimivimmat viestit kullekin tarveryhmälle.

Diippimedia tarjoaa sekä minipakettia viidellä haastateltavalla että peruspakettia kymmenellä haastateltavalla. Minipaketti antaa karkean kuvan tarpeista, kun taas peruspaketti on jo huomattavasti tarkempi.

Minipaketti: Diippimedia haastattelee viittä palvelun käyttäjää ja laatii sen pohjalta 1-3 käyttäjähahmoa, joille on määritelty tarpeet, tottumukset ja turhaumat. Hahmot on sijoitettu arvokartalle. Haastateltavat hankitaan tilaajan omista rekistereistä tai verkostoista. Taustatietoina käytetään myös tilaajan asiakasrekisteriä, some- ja verkkoanalytiikkaa sekä mahdollisia aiempia tutkimuksia.
Hinta: 1 500€  (+ alv. 24%)

Peruspaketti: Diippimedia haastattelee kymmentä palvelun käyttäjää ja laatii sen pohjalta 2-5 käyttäjähahmoa, joille on määritelty tarpeet, tottumukset ja turhaumat. Hahmot on sijoitettu arvokartalle. Haastateltavat hankitaan tilaajan omista rekistereistä tai verkostoista. Taustatietoina käytetään myös tilaajan some- ja verkkoanalytiikkaa sekä mahdollisia aiempia tutkimuksia.
Hinta: 2 500€  (+ alv. 24%)

Graafiset huoneentaulut hahmoista lisähintaan 80€ (+ alv. 24%) per hahmo. Veloitus grafiikasta kuitenkin enintään 240€ (+ alv. 24%), vaikka hahmoja olisi enemmän kuin kolme.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.