Verkkosivuston suunnittelu

Verkkopalvelu luodaan käyttäjiä varten, siksi palvelun on vastattava heidän mentaalimalliaan, ei suunnittelijoiden. Hyvin toimiva palvelu on lähestulkoon ”näkymätön”: etsittävät asiat löytyvät helposti, käyttäjäryhmille on omat reittinsä ja konversiot toimivat.

Diippimedia tuottaa sisältökonsepteja uusille sivustoille tai sivustouudistuksille. Konsepti laaditaan kirjallisena ja siihen kuuluu alla listattuja elementtejä:

 • Sivuston tai palvelun tavoitteet
 • Päämittarit eli KPI:t (key performance indicators)
 • Kohderyhmien määrittely
 • Menurakenne
 • Kohderyhmien polut ja konversiot
 • Sisältötyypit ja puhuttelutyyli
 • Etusivun metatiedot

Konsepti laaditaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteet ja mittarit luodaan tunnin kestävässä workshopissa. Kohderyhmien määrittelyyn on oma menetelmänsä, jossa haastatellaan vähintään viittä käyttäjää. Menurakenne luodaan myös omalla menetelmällään, jossa asiakkaan tekemää rakenneluonnosta arvioidaan viiden käyttäjän kanssa tehtävällä ns. korttisortilla. Menurakennetta testataan 12 käyttäjällä TreeJack-palvelun avulla, kun koko sisältöpuu on hahmottunut. Asiakas toimittaa testeihin osallistuvien käyttäjien yhteystiedot omista verkostoistaan.

Hinnat

Konseptin hinta rakentuu seuraavasti (ilman alv. 24%):

 • Workshop 200€
 • Kohderyhmäpaketti: mini 1 500€ TAI perus 2 500€
 • Menurakenne: korttisortti 200€, testi 350€
 • Kirjoitustyö, johon sisältyy 2h konsultointi asiakkaan kanssa 350€

Yhteensä 2 600-3 600€  (+ alv. 24%)

Konsepti voidaan toteuttaa myös karsitummin ja eri osa-alueita muokaten. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Diippimedian käyttämät menetelmät perustuvat maailman johtavan käytettävyysasiantuntijan NNGroupin julkaisemaan tutkimustietoon ja siitä johdettuihin hyviin käytäntöihin (best practices).